Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Læring i trygge rammer
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Læring i trygge rammer
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.

Mindehøjskolen - læring i trygge rammer

Mindehøjskolen er en specialskole/dagbehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen. Målgruppe.

Mindehøjskolen har plads til 35 elever i alderen 6-17 år. Eleverne er fordelt i mindre klasser med højst 8 elever i hver, og hver klasse har tilknyttet et fast lærerteam, som følger dem gennem hele skoledagen. Dette skaber sammen med faste daglige rammer et struktureret og trygt miljø for eleverne. Undervisning.

Vi tilbyder alle elever transport til og fra skolen. Vi anser kørslen af vores elever som en del af den sociale træning, en mulighed for at styrke relationer samt en blød og rar begyndelse og afslutning på skoledagen. Derfor foregår transporten i en af skolens busser, og varetages af skolens pædagogiske personale. Kørselsordning.

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem ernæring og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle, hvor vi tilbyder sund, nærende og økologisk morgenmad og frokost til alle elever. Måltiderne er en del af vores socialtræning og foregår enten i vores hyggelige kantine eller ved fællesbord i klassen. Madordning. Økologi.

I alle vores aktiviteter på Mindehøjskolen, vægter vi tryghed, troværdighed, tætte pædagogiske relationer, anerkendelse og samarbejde højt. Struktur og omsorg.

Vi sætter en ære i at gøre eleverne klar til livet efter folkeskolen med alt hvad det indebærer. Det betyder, at vi underviser og træner vores elever i at være selvhjulpne, at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og at være hovedpersonen i sit eget liv, samtidig med at vi tilbyder fuld fagpakke i folkeskolens afgangsprøve. Vi tilrettelægger en målrettet, individuel og motiverende undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, interesser og kompetencer. Det hele menneske.

Mindehøjskolen er en selvejende institution med et alment velgørende formål. Vedtægter. Bestyrelse.

Kontakt os

Ring til os på 56 50 63 38
eller brug vores kontakt formular nedenunder.Kontakt os