Historie

Havnelev Gl. Skole med lærerbolig og gymnastiksal mellem Havnelev og Rødvig, er bygget i 1938 men fungerede kun som folkeskole i få år.

Bygningerne blev herefter brugt som ungdomsskole i en årrække, men også i en lang række andre funktioner de næste 50 år.

Begyndelsen

Inspireret af tidens pædagogiske tanker, startede en gruppe pædagoger og lærere fra et nærliggende opholdssted på Stevns nemlig i 1998 en privat specialskole for samfundets udsatte unge. Denne gruppe købte så skolen, og lejede gymnastiksalen. I den gamle lærerbolig var der tre lejemål som stadig var udlejet.

Første skoleleder i stolen var Finn Dittmer, som fik opgaven at skabe et dagligt struktureret læringsmiljø ud fra de regler og krav, der var dengang – dels fra undervisningsministeriet og den nye bestyrelse for skolen. Formanden for bestyrelsen blev Alex I. Jensen som til dagligt var leder af Fritidscenteret Munkegården i St. Heddinge. Fremtiden ville vise at Alex I. Jensen skulle stå i spidsen helt frem til udgangen af 2017.

Da specialskolen var helt ny, blev det noget af en opgave, og blot to år efter sin opstart, følte bestyrelsen sig nødt til at ansætte en ny skoleleder. Derfor tog de fat i Kim Borregaard Eriksen som på tidspunktet var skolens tilsynsførende. På det tidspunkt var der fire lærere og 7 elever.

For at adskille Mindehøjskolen og lejemålene i den gamle lærerbolig overfor, byggede man imellem dem – henover den gamle slidte asfalterede skolegård – et to meter højt plankeværk, for også at give lejerne fred og ro i hverdagen.

Mindehøjcentret

Kim Borregaard Eriksen var visionær, og det var hans idé at man i bygningen overfor skulle lave et opholdssted, og samle det hele under en paraply: Mindehøjcentret. Det er i disse år at Den selvstændige institution Mindehøjskolen køber gymnastiksalen og beboelsen overfor. Det store plankeværk imellem bliver revet ned, og med hjælp fra en ansat lærer på Mindehøjskolen – som også er anlægsgartner – bliver den gamle skolegård anlagt med en stor græsplæne med flagstang, gangstier, og SF-sten på resten.

I den første periode er lokalet øverst i skolebygningen, hvor der nu er mødelokale, et selvstændigt udlejet lokale til den lokale dartklub. Dette lejemål afvikles, og i takt med at Mindehøjcentret dannes, begynder en total renovering af alle bygninger – indvendig og udvendig – som Pedel Bent Marcher står i spidsen for frem til han går på pension ved udgangen af 2016.

Under Kim Borregaard Eriksen er det også i disse år, at Mindehøjskolen begynder at tage mere og mere form som en skole, og der indledes samarbejde med Stevns Kommune. Samarbejdskommuner bliver der flere af, elevtallet stiger til 14, lærerstaben fordobles, og ting bliver sat i rammer og bliver struktureret. I et fladt strukturmønster bliver alle ansatte hørt, og har og føler medindflydelse.

Peter Madsen ansættes som den første Forstander af Mindehøjcentret i august 2005, da Opholdsstedet Havnelev bliver en realitet, og han bliver den som for alvor får sammentømret tingene. Skolen går igennem årene ret godt, og opnår et år et elevtal på 43 med en lærerstab på ca. 10. Der er ganske få personaleudskiftninger, og personalet på Mindehøjskolen bærer i flok som ”Familien Mindehøj” en skole i god ånd og lyst – og hvor der i personalegruppen er højt til loftet, og en følelse af ejerskab og ansvarlighed for skole og elever.

Birgitte Nielsen som var en del af lærergruppen fra skolens begyndelse, overtager skolelederrollen efter tre år med Kim Borregård Eriksen ved roret. Birgitte Nielsen gør i de næste år et stort stykke arbejde for Mindehøjskolen.

Efter Birgitte Nielsen afgang i 2008, overtager Lizette Larsen skolelederrollen og bliver en kompetent modspiller til Peter Madsen, som stadig er en markant forstander for Mindehøjcentret. I samarbejde med St. Heddinge skole går de største elever op til folkeskolens afsluttende eksamener. Lizette Larsen får i 2016 jobbet som skoleleder for Skelbæk friskole og Kristina Bøcher ansættes som ny skoleleder på Mindehøjskolen.

Tiden efter Peter Madsen

I 2017 dør Peter Madsen efter et langvarigt sygdomsforløb og samtidig søger Kristina Bøcher videre i nye udfordringer. Bestyrelsen indsætter midlertidigt Torben Larsen som forstander og ansætter den tidligere skoleleder Michael Blem Clausen. I slutningen af året træder Alex I. Jensen ud af bestyrelsen for at give plads til friske kræfter, og bestyrelsen vælger Peter Stage som ny formand.

Under den nye ledelse bliver 2018 et begivenhedsrigt år. Skolen udvider aktiviteterne med et skolefritidstilbud, Mindehøjskolens SFB, og der ansættes en familieterapeut til at arbejde som forbindelsesled mellem Mindehøjskolen og børnenes hjem. Elevtallet ligger stabilt omkring de 30 og personalestaben er nu oppe på ca. 16 lærere, pædagoger og praktiske grise. Der bliver etableret en stor legeplads på gårdspladsen, der dermed tager det sidste skridt fra skolegård anno 1938 til skolegård anno 2018.

I maj 2018 valgte bestyrelsen også at lukke opholdsstedet i den gamle lærerbolig, og i januar 2019 rykkede den første klasse fra Mindehøjskolen hen over gården og flyttede ind i et af de nyistandsatte klasselokaler.

1. januar 2019 blev Mindehøjcentret stedt til hvile, idet der nu ikke er et opholdssted længere. Torben Larsen indtræder som formand for bestyrelsen og ledelsen ændres, så der fremover ikke er en forstander men et ledelsesteam bestående af skoleleder og en administrativ leder.

historiebog

Undervisning

Undervisningen på Mindehøjskolen lever op til folkeskoleloven, og vi fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve i fuld fagrække.

Magtanvendelse

På Mindehøjskolen arbejder vi målrettet mod, at vi kun sjældent har behov for at ty til anvendelse af fysisk magt. Derfor har vi meget få…

De Grundtvig-Koldske principper

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Lars Petersen på 5650 6338 / 5455 2230 E-mail: post@mindehoej.dk, larslup@mindehoej.dk eller pia@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os