IT- og onlineprogrammer i undervisningen

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få med sig, for at kunne begå sig i en hastig omskiftelig hverdag. Det anerkender vi på Mindehøjskolen, og derfor foregår en stor del af undervisningen direkte eller indirekte med IT som værktøj.

Vi undersøger løbende markedet for de bedste digitale tilbud til netop vores børn, så nedenstående liste er et øjebliksbillede over hvilke værktøjer, vi benytter os af i dag:

Bestyrelse

Den selvejende institution opholdsstedet Havnelev er stiftet i oktober 2001. Bestyrelsen består af følgende personer:

Skole/hjem samarbejde

På Mindehøjskolen anerkender vi vigtigheden af et velfungerende skole/hjem samarbejde, og prioriterer kommunikationen med elevernes hjem højt i det daglige arbejde.

Galleri

Se billeder fra hverdagen på Mindehøjskolen.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os