IT- og onlineprogrammer i undervisningen

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få med sig, for at kunne begå sig i en hastig omskiftelig hverdag. Det anerkender vi på Mindehøjskolen, og derfor foregår en stor del af undervisningen direkte eller indirekte med IT som værktøj.

Vi undersøger løbende markedet for de bedste digitale tilbud til netop vores børn, så nedenstående liste er et øjebliksbillede over hvilke værktøjer, vi benytter os af i dag:

Socialpædagogisk FritidsBehandling (SFB)

På Mindehøjskolen har vi mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder.

Traditioner

Vi går meget op i vores årlige traditioner såsom motionsdag, julefrokost, sommerfest og fastelavn.

Madordning

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem kosten og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os