IT- og onlineprogrammer i undervisningen

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få med sig, for at kunne begå sig i en hastig omskiftelig hverdag. Det anerkender vi på Mindehøjskolen, og derfor foregår en stor del af undervisningen direkte eller indirekte med IT som værktøj.

Vi undersøger løbende markedet for de bedste digitale tilbud til netop vores børn, så nedenstående liste er et øjebliksbillede over hvilke værktøjer, vi benytter os af i dag:

Kontakt os