Kørselsordning

Vi tilstræber hele tiden at planlægge ruterne, således at elevernes køretid maksimum er 70 minutter til- og fra skolen.

For at køreturen med Mindehøjskolens busser altid er så behagelig som muligt for alle, bliver alle børn og forældre instrueret i nedenstående retningslinjer for kørslen:

Om morgenen skal eleven stå klar ved fortovskant på det udmeldte afhentningstidspunkt. Fra dette tidspunkt er der i kørselsordningen afsat 2 minutter til at eleven kan få sat sin skoletaske i bagagerummet, komme ind i bussen og gøre sig klar til afgang med fastspændt sikkerhedssele. I bussen er det suverænt chaufføren der anviser på hvilken plads eleven skal sidde.

På vej til og fra skolen er det tilladt for eleven at benytte mobiltelefon eller lignende til at høre musik på, hvis det foregår via headset, og uden gene for de øvrige i bussen. I bussen må der ikke indtages mad, frugt og drikkevarer.

Opstår der under kørslen til og fra skolen, uhensigtsmæssige situationer blandt eleverne i bussen, der kan være til fare for trafiksikkerheden, kan det i yderste konsekvens betyde at forældre / bostedet skal afhente eleven ved bussen, så den videre kørsel kan fortsætte problemfrit.

Der kan være forskellige årsager til at bussen kan være forsinket. Som for eksempel vejrlig, trafikale forhold på ruten, punktering m.m.. I situationer hvor chaufføren kan forudse at afhentningen af eleven bliver mere end 5 minutter forsinket, vil hjemmet blive kontaktet herom.

img_9220

Personalet

Mød vores dygtige ansatte.

Takster

Takster pr. 1. august 2016:
Specialundervisning pr. mdr. i 12 mdr. kr. 16.515,-
Socialpædagogisk behandling pr. mdr. i 12 mdr. kr. 9.485,-

Her finder du os

Her finder du vores adresse.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os