Socialpædagogisk FritidsBehandling (SFB)

Pr. 1/6 2018 har Mindehøjskolen tilknyttet et fritidstilbud til elever i alderen fra 6 til 12 år, der i samarbejde mellem Mindehøjskolen og hjemkommunen bliver visiteret til tilbuddet.

SFBen dækker alle hverdage –  inkl. skoleferier, men ekskl. weekend og helligdage, i skoleåret 18/19 i alt 248 dage – fra kl. 7 – 17. I SFBens åbningstid er kørsel til/fra hjemmet inkluderet.

Fritids-behandlingstilbuddet bliver varetaget af 2 fastansatte pædagoger, som ved sygdom og feriefri bliver vikardækket af Mindehøjskolens øvrige pædagogiske personale.

Indholdet i SFBen består ikke af undervisning, men der er en tæt forbindelse og faste ugentlige møder mellem SFB-pædagogerne og lærerne for at koordinere behandlingsindsatsen, således at aktiviteterne fungerer understøttende for undervisningen.

Samtidig er det også vigtigt, at eleverne oplever en forskel mellem skolegang og fritid, hvorfor aktiviteterne i SFBen opleves som leg, oplevelser og udvikling af personlige og sociale kompetencer, samt afslapning og mulighed for fordøjelse og bearbejdning af indtryk og oplevelser i eget tempo.

img_4333

Faciliteter

Mindehøjskolen har til huse i bygningerne, der tidligere var Havnelev Skole. Mindehøjskolen har plads til ca 35 elever i alderen 6-17 år….

Historie

Mindehøjskolen etableredes i 1997 som en friskole uden statstilskud. I begyndelsen var skolen knyttet til et opholdssted.

Feriekalender

Feriekalender for skoleåret 2017-2018.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os