Målgruppe

På Mindehøjskolen har vi mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder.
Vores skole- og behandlingstilbud fokuserer på at hjælpe børn og unge til at kunne begå sig socialt, få en uddannelse, acceptere sig selv og sin baggrund og i det hele taget magte tilværelsen og mestre livet.
Målgruppen for vores tilbud er primært:

  • Børn og unge med diagnoser
  • Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder
  • Børn og unge med udadreagerende adfærd
  • Børn og unge med indlæringsvanskeligheder
  • Tidligt følelsesmæssigt skadede børn og unge
colourbox8014250

Fælles for målgruppen er et behov for et overskueligt, struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. Eleverne kommer som regel fra folkeskolen eller specialskoler, hvor de ofte har oplevet nederlag og følt sig forkerte. Som følge deraf har mange af eleverne problemer med deres selvværd og selvbillede, og vi oplever ofte børn med voldsom vrede eller selvdestruktiv adfærd, når de begynder på Mindehøjskolen. Problemer med at indgå konstruktivt i sociale kontekster og/eller et lavt fagligt niveau er også mange gange kendetegnende for de elever, vi modtager.

Størstedelen af eleverne er således normaltbegavede børn/unge, der kæmper med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, hvilket ofte kan føres tilbage til psykosociale årsager.

I elevgruppens og klassernes sammensætning tager vi højde for eventuelle diagnoser, fagligt niveau, sociale færdigheder, individuelle problemstillinger og særlige behov.

Bestyrelse

Den selvejende institution opholdsstedet Havnelev er stiftet i oktober 2001. Bestyrelsen består af følgende personer:

Faciliteter

Mindehøjskolen har til huse i bygningerne, der tidligere var Havnelev Skole. Mindehøjskolen har plads til ca 35 elever i alderen 6-17 år….

IT- og onlineprogrammer

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os