Mad, måltider og sundhed

På Mindehøjskolen har vi holdninger til mad, måltider, sundhed og økologi. Den kost, vi indtager, er grundlaget for enhver handling og aktivitet vi senere udfører og dermed en stor faktor i, hvilke valg vi træffer. Det er f.eks. utallige gange fastslået, at morgenmaden er grundlaget for børn såvel som voksnes muligheder for at fungere ordentligt i løbet af dagen.

I en undersøgelse udarbejdet af Københavns Universitet for Fødevarestyrelsen i 2009 konkluderer rapporten bl.a. at:

  • Morgenmaden har en positiv betydning for børns læring, særligt for de yngre børn.
  • Der er en sammenhæng mellem kosten og børns evne til at opfatte, bearbejde og lagre information. Og studierne viser, at det særligt er morgenmaden, der er afgørende.
  • Det er specielt børnenes koncentrationsevne og hukommelse, der bliver påvirket negativt ved manglende indtagelse af morgenmad eller indtagelse af morgenmad med for lavt et energiniveau.
  • Det er vigtigt, at morgenmaden indeholder tilstrækkelig med energi – mindst 20E% – og har et lavt indhold af hurtige omsættelige kulhydrater, fx sukker og hvidt brød.
  • Morgenmaden bør bidrage med 20-25% af det daglige energiindtag.
  • Flere af undersøgelserne i rapporten peger desuden på, at en sund morgenmad har positiv indflydelse på valget af sunde måltider resten af dagen og børn, der ikke spiser morgenmad, typisk har et mere usundt kostmønster over hele dagen.

Det konkluderes endvidere at:

”Skal børn have en chance for at klare de kolossale krav, de stilles over for, må det fundamentale, det ernæringsmæssige være i orden. En ordentlig madordning sørger for, at alle børn sikres tilstrækkelig ernæring og beskyttes mod underlødige produkter som slik, sodavand, kager, kakaomælk, toastbrød og franske hotdogs”.

img_9250

Personalet

Mød vores dygtige ansatte.

Bestyrelse

Den selvejende institution opholdsstedet Havnelev er stiftet i oktober 2001. Bestyrelsen består af følgende personer:

Historie

Mindehøjskolen etableredes i 1997 som en friskole uden statstilskud. I begyndelsen var skolen knyttet til et opholdssted.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os