Økologi på Mindehøjskolen

På Mindehøjskolen ønsker vi at være vores globale ansvar bevidst, samtidig med at vi ved, hvor meget eksemplets magt betyder for børn og unges vanedannelse. Derfor arbejder vi på, at den kost, vi serverer for skolen elever, bliver 100 % økologisk i 2019. I 2018 modtog Mindehøjskolen det økologiske spisemærke i bronze.

Det gør vi, fordi vi er overbeviste om, at økologisk produktion er bedre for os, drikkevandet, naturen og de kommende generationer.

I april måned modtog Mindehøjskolen det økologiske spisemærke i bronze, der tildeles virksomheder, der igennem minimum 3 måneder har købt mellem 30 og 60% af alle deres fødevarer økologisk og vi regner med at få sølvmærket inden længe.

Mange af vores børn spørger os, hvorfor vi serverer økologiske mad- og drikkevarer, og svaret er:

1. Fordi økologi er mad uden rester af sprøjtegifte

Når du spiser økologisk, slipper du for rester af sprøjtegifte i maden. Økologiske fødevarer er ikke sprøjtet med de giftstoffer, som bliver brugt til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i den ikke-økologiske del af landbruget. Fødevarestyrelsen og DTU laver hvert år en undersøgelse af rester af sprøjtegifte i bl.a. frugt og grønt, der bliver solgt i Danmark. Og hvert år finder de rester af pesticider i omkring to tredjedele af frugten og mere end en tredjedel af grøntsagerne. I 2015 viste undersøgelsen blandt andet at:

  • 80 % af ikke-økologiske jordbær indeholder rester af sprøjtegifte
  • 45 % af ikke-økologiske æbler indeholder rester af sprøjtegifte
  • 91 % af ikke-økologiske bananer indeholder rester af sprøjtegifte

2. Fordi økologi er godt for vores grundvand

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand i undergrunden. Vi har i mange år været så heldige, at vi bare kan pumpe grundvand op og sende det ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning. Men de seneste årtier er mere og mere grundvand desværre blevet forurenet med sprøjtemidler.

Så meget grundvand bliver skånet for sprøjtemidler, når du vælger økologiske fødevarer:

  • 1 liter mælk: 200 liter grundvand.
  • 1 bøf på 250 gram: 750 liter grundvand.
  • 1 æg på 50 gram: 75 liter grundvand.
  • 1 kg kartofler: 60 liter grundvand.

3. Fordi økologi bevarer en rig og ren natur

Naturen omkring de økologiske arealer er rigere og renere. Det skyldes dels, at de økologiske landmænd ikke gør brug af de sprøjtemidler, som andre landmænd bruger, og dels at de anvender mindre gødning end de ikke-økologiske landmænd.

Den økologiske landmand arbejder på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til sine medspillere. Derfor bruger landmanden ikke sprøjtegifte, der kan forurene grundvandet, skade dyrelivet og udrydde naturens planter og insekter.

Biodiversiteten på de økologiske marker er større end på de konventionelle. Det betyder, at der er langt flere vilde planter og dyr på økologiske arealer. De økologiske marker er gode for dyrene, fordi markerne har mere ukrudt og flere blomstrende urter. Det giver dyrene en mere varieret og næringsrig kost. Dermed er økologisk landbrug med til at sikre den danske natur. Det viser over 70 danske og udenlandske videnskabelige undersøgelser.

4. Fordi økologisk dyreproduktion sikrer dyrevelfærden

Økologiske dyr får, i modsætning til konventionelt opdrættede dyr, typisk mere dagslys, frisk luft og plads til at udfolde sig på. Der er nemlig i økologireglerne krav om, at dyrene skal have økologisk foder, plads, lys, luft, adgang til udendørsarealer, læ, skygge og mulighed for at pleje deres hud og fjer.

oeko-logo_bronze

Relationspædagogik

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Værdi og regelsæt

På Mindehøjskolen har vi respekt for hinanden og skolen. Vi har en god omgangstone og taler ordentligt til hinanden (dette gælder både elever og lærere).

Madordning

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem kosten og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os