Struktur og omsorg

På Mindehøjskolen arbejder vi i et struktureret miljø præget af forudsigelighed, tydelige rammer og grænser. Lærerne indtager ”banen” og giver ansvar og selvbestemmelse tilbage til eleverne i det omfang og i den takt, de kan administrere. Læreren er kulturbærer og kulturformidler og tager ansvaret for relationen.
Generelt er kernen i det pædagogiske arbejde relationspædagogikken, hvor vi møder barnet/ den unge anerkendende og med rummelighed. Herigennem skulle barnet/den unge gerne blive i stand til at få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre i forholdet til andre mennesker og sig selv.
En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med børnene og de unge som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.

De børn og unge som går i skole her, oplever voksne der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Mindehøjskolen er autentiske og nærværende.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv men også i sociale kontekster. At barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.

Mad, måltider og sundhed

På Mindehøjskolen har vi holdninger til mad, måltider, sundhed og økologi. Den kost, vi indtager, er grundlaget for enhver…

Historie

Mindehøjskolen etableredes i 1997 som en friskole uden statstilskud. I begyndelsen var skolen knyttet til et opholdssted.

Traditioner

Vi går meget op i vores årlige traditioner såsom motionsdag, julefrokost, sommerfest og fastelavn.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

 

 

Kontakt os