Struktur og omsorg

På Mindehøjskolen arbejder vi i et struktureret miljø præget af forudsigelighed, tydelige rammer og grænser. Lærerne indtager ”banen” og giver ansvar og selvbestemmelse tilbage til eleverne i det omfang og i den takt, de kan administrere. Læreren er kulturbærer og kulturformidler og tager ansvaret for relationen.
Generelt er kernen i det pædagogiske arbejde relationspædagogikken, hvor vi møder barnet/ den unge anerkendende og med rummelighed. Herigennem skulle barnet/den unge gerne blive i stand til at få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre i forholdet til andre mennesker og sig selv.
En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med børnene og de unge som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.

De børn og unge som går i skole her, oplever voksne der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Mindehøjskolen er autentiske og nærværende.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv men også i sociale kontekster. At barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.

 

 

Kontakt os