Mindehøjskolens takster

Takster pr. 1. august 2016:

Specialundervisning pr. mdr. i 12 mdr. kr. 16.515,-

Socialpædagogisk behandling pr. mdr. i 12 mdr. kr. 9.485,-

Transport af elever med bopæl mere end 25 km fra skolen pr. mdr. i 12 mdr. kr. 1.500,-

Har I specialiserede ønsker og krav, strikker vi gerne et individuelt tilbud sammen til jer.

Kontakt os