Undervisning

Undervisningen på Mindehøjskolen lever op til folkeskoleloven, og vi fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve i fuld fagrække.
Vi underviser i alle folkeskolens fag, og derudover har vi timer på skemaet hvor vi træner sociale kompetencer.
Skoleåret følger den lokale folkeskoles feriekalender med 200 undervisningsdage om året.
Eleverne er fordelt i mindre klasser med højst 7 elever i hver, som fungerer som små selvstændige enheder med fast tilknyttede lærere og/eller pædagoger. Der er altid 2 lærere eller pædagoger i klasserne, og undervisningen er i høj grad differentieret og planlagt ud fra den enkelte elevs behov, forudsætninger, interesser og niveau.
Vi benytter os af mange forskellige undervisningsmetoder f.eks. projektundervisning, cooperative learning, mesterlære, gruppearbejde, individuelle opgaver, tavleundervisning, samtaleundervisning mv.

20171013_113054

Undervisningen i de fleste af fagene foregår her på skolen, hvor vi både har eget musiklokale, værksted, køkken og gymnastiksal. Svømmeundervisningen foregår i Stevns svømmehal og fysik/kemi på den nærliggende St. Heddinge skole, hvor de har et veludstyret fysiklokale, vi lejer os ind i.

Vi tilsigter høj grad af forudsigelighed i dagligdagen og gør meget for at eleverne ved, hvilke aktiviteter dagen byder på og hvilke voksne, de skal være sammen med. 

Dagligdagen ser i grundform således ud.

Kl.   8.30 –   8.45: Ankomst og morgenmad.
Kl.   8.45 – 11.30: 3 lektioner à 45 min. med 15 min. frikvarter imellem.
Kl. 12.00 – 12.30: Frokost
Kl. 12.30 – 14.30: Undervisning i enten almindelige skolefag, aktivitetsfag eller social træning.
Kl. 14.30: Hjemtransport (fredag dog kl. 12.30).

Takster

Takster pr. 1. august 2016:
Specialundervisning pr. mdr. i 12 mdr. kr. 16.515,-
Socialpædagogisk behandling pr. mdr. i 12 mdr. kr. 9.485,-

Økologi

På Mindehøjskolen ønsker vi at være vores globale ansvar bevidst, samtidig med at vi ved, hvor meget eksemplets magt betyder for børn og unges vanedannelse.

Personalet

Mød vores dygtige ansatte.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os