Denne politik omhandler vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

 • Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem.
 • ALLE lærere har ansvar for ALLE elever på skolen. Dvs. vi skal reagere på det, vi oplever samme dag, UANSET om vi har noget at gøre med eleven til daglig.
 • Sanktioner bør anvendes, så de opleves som en konsekvens af adfærden og ses i forhold til skolens ordensregler og ”den gode tone”.
 • Vi kan regne med hinandens opbakning
 • Vi kan regne med ledelsens opbakning

Definition på vold

 • Fysisk vold: slag, spark, skub, bid o.l.
 • Psykisk vold: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, seksuel chikane eller nedsættende bemærkninger.

Målsætning:

 • At sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere
 • At fremme en fælles forståelse, adfærd og holdning, så vold og trusler forebygges
 • At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår
 • At give optimal støtte i en akut risikosituation
 • At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for vold og i situationen være behjælpelig med kontakt til sikkerhedsrepræsentanten (SR) og ledelsen
 • At sikre at medarbejderne bliver henvist til akut krisehjælp ved
 • Topdanmark og dermed mulighed for at bearbejde voldelige episoder.
 • At sikre at nye medarbejdere får information om Mindehøjskolens politik for at forebygge og håndtere vold og trusler om vold.

Retningslinjer for forebyggelse af vold:

 • Hvis en person optræder truende, skal man prøve at undgå en konflikt. Så vidt muligt undgå fysisk kontakt og truende positur. Prøve at skaffe hjælp fra den nærmeste kollega, så man ikke er alene. Kontakt kontoret.
 • Hvis man ser en kollega i en konflikt, der evt. kan udvikle sig voldeligt, skal man blive i nærheden og gøre sig synlig. Være parat til at yde hjælp og være opmærksom på, hvad der faktisk sker, herunder bemærke sig udseendet af truende personer.
 • Hvis situationen udvikler sig yderligere, skal man sørge for, at der bliver hentet hjælp, evt. fra medarbejdere i nærheden, og kontoret kontaktes.
 • Hvis man er alene og ikke kan få kontakt til kolleger eller til kontoret, fx uden for normal skoletid, skal man passe særlig godt på sig selv, undgå optrapning af konflikten og prøve at komme væk.
 • Efterfølgende kontaktes evt. en kollega, ledelse, familie eller politiet i yderste konsekvens. Man hjælper selvfølgelig, selv om man har fri.

Registrering

 • Episoden indberettes på registreringsskema
 • Episoden indberettes af skoleleder i arbejdsmiljøgruppen i samråd med skadeslidte, som en arbejdsskade i EASY og registreringsskemaet kan vedlægges som bilag til anmeldelsen, hvis dette skønnes nødvendigt.
colourbox1886696

Struktur og omsorg

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Vedtægter

Klik ind på siden på knappen nedenunder for at se vores vedtægter.

De Grundtvig-Koldske principper

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os