Job

Ledige stillinger på Mindehøjskolen

Vi søger en erfaren souschef!

Som led i et ledelsesskifte og en ny overordnet struktur på ledelse og samarbejde med Mindehøjskolens bestyrelse søger vi nu en lederuddannet souschef, der har erfaring med skolehverdag og med skoleledelse.


Arbejdet indeholder både administrative og pædagogiske opgaver i en foranderlig hverdag, hvor der ofte skal træffes beslutninger, der dels er i tråd med skolens kultur og rammer og dels med et overblik her og nu. Der samarbejdes i høj grad med vores administrative medarbejder, som blandt meget andet styrer det økonomiske overblik. Du er som souschef både teammakker med skolelederen, leder for dagligt pædagogisk virke og inspirator i den løbende diskurs på udvikling af undervisning og behandling.


Administrativ ledelseserfaring med skoleplanlægning, registreringer, skemalægning, økonomisk ledelse og personaleledelse er nødvendig for den fælles sparring og beslutningskraft. Viden om børn og familier med særlige behov og udfordringer er vigtig og ledelseserfaring inden for børn- og familie-området er ønskelig.


Du forventes at være...

 • relationelt dygtig, empatisk og nærværende og være indstillet på samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere i kommuner og andre eksterne parter.
 • en aktiv medspiller ind i den fortsatte udvikling af skolen og har erfaring med skoleudvikling i små og store sammenhænge.
 • i godt humør og med stor lyst til at kende folk omkring dig.
 • sikkert forankret, selv når fundamentet kan vakle lidt.
 • interesseret i at yde et væsentligt bidrag til skolens faglighed, samhørighed og kultur.
 • sikker i dit teoretiske fundament og have evner til at formidle din viden.


Arbejdsopgaverne er mangfoldige og vil indimellem også være nye – men vi hjælpes ad. Trivsel gælder også for ledelsen.


Hvad kan du forvente?

 • Du møder en medarbejdergruppe, der brænder for Mindehøjskolen. Der er mange kompetencer i spil og der er planlagt en ramme for yderligere dygtiggørelse i fællesskab, både i relation til undervisningen og behandlingsdelen. Den proces skal du også være med i.
 • Du får en smukt beliggende arbejdsplads med masser af frisk luft og muligheder uden for døren. Den gamle skolebygning er flot istandsat ude og inde. Der er stadig mange kvadratmeter, der skal være en del af Mindehøjskolens opgaveløsning, som vi har planer med.
 • Du får mulighed for at være med til at sætte dit præg på en kultur, der er under positiv udvikling. Der er en høj grad af velvilje til at gøre noget nyt, der virker bedre end det gamle. Vi er meget opmærksomme på ”mening”.
 • Du møder elever, der elsker deres skole. Mange af dem har dårlige erfaringer med sig, men her oplever de fleste en anden måde at takle læringsrummet på.
 • Du bliver inspireret til at træde nye stier i forhold til at guide børn og forældre – vi arbejder tæt sammen med forældrene, der er vigtige eksperter i den samlede handleplan for den enkelte elev.


Hvis du er blevet nysgerrig:

Ring og hør nærmere om, hvem vi er. Eller kom på besøg til en kop kaffe… Vi kan ikke forstyrre undervisningen, men vi kan se bygningerne og området – og du kan stille spørgsmål. 

Vi afholder samtaler løbende og du kan kontakte os frem til 27. maj 2022. Send din ansøgning, mrk "souschef", til skoleleder@mindehoej.dk, att. Tina Koltze, skoleleder.YDERLIGERE VAKANTE STILLINGER:


Vi søger pr. 1. august 2022 en lærer og en pædagog med erfaring inden for specialundervisning og behandling

Vi mangler fagligt indspark på matematik, de naturfaglige fag og sprog. Hvis du har kompetencer inden for H/D og madkundskab vil det også være kærkomment. Vi skal i det kommende skoleår påbegynde orientering mod UDEskole i et samarbejde med DGI. Vi har derfor brug for interesse for og viden om, hvordan man tilrettelægger læringsprocesser i et samspil med lokalområdet og omverdenen i øvrigt. Da vi har et fantastisk udeområde, vil det være godt at kunne se muligheder her i forhold til alle fag og alle alderstrin.  


Skolen organiseres i trin, men eleverne på det enkelte trin spænder vidt i faglige kompetencer og potentialer. Som underviser vil du skulle samarbejde i mange fælles opgaver med både lærere og pædagoger, ligesom pædagogerne også har undervisningsopgaver inden for deres kompetencer. På hvert trin er der 4-6 medarbejdere med hovedvægt på lærere. Pædagogerne understøtter elevernes læringsparathed og giver mulighed for at organisere undervisningen i mindre hold. Vores busser bruges, når undervisningen organiseres som UDEskole eller i sociale sammenhænge i skolehverdagen. Du skal derfor have alm. kørekort.


Det andet meget væsentlige ben i elevernes skoledag er ”behandling”. Eleverne har en mangfoldighed af udfordringer, som de har brug for hjælp til. Det er væsentligt for både lærer og pædagog, at denne del af samværet med eleverne har din interesse. Nogen viden om ADHD, autisme samt psykiske og kognitive forstyrrelser er nødvendig for at kunne skabe rammer for en god, rolig og opbyggelig skolehverdag for eleverne. Du skal være tålmodig og rummelig, men også tydelig og rammesættende med blik for den enkelte elevs særlige behov. Og du skal have evner inden for samarbejde med forældre, professionelle familier og eksterne samabejdspartnere i kommuner og øvrige myndigheder.  


I vores behandlingsarbejde arbejder vi bl.a. med mentalisering, narrative teorier og sociale historier. Vi er i gang med en opstramning på behandlingsarbejdet og teorier. Alt pædagogisk personale får månedlig supervision på stedet.  


Samarbejdet med skolens øvrige medarbejdere er selvfølgelig umådelig væsentligt. Du skal bidrage med faglighed, lydhørhed og overblik. Du skal kunne inspirere dine kolleger på en empatisk og fagligt nærværende måde. Derfor er erfaring inden for specialundervisningsområdet vigtig. Opgaven med at dokumentere status og progression er væsentlig og skal foregå i samarbejde i teamet. Du skal derfor have erfaring med og evner inden for skriftlig dokumentation. Der skrives årligt skole- og behandlingsplan, såvel som faglige årsplaner, på alle elever.


Vi ønsker, at du har kompetencer og/eller interesse inden for 

 • specialundervisning og undervisningsdifferentiering i udpræget grad
 • at arbejde ligeværdigt i team bestående af lærere og pædagoger 
 • samarbejdet med forældre og eksterne parter
 • fagene matematik, naturfagene, sprog (gerne tysk), H/D, madkundskab
 • at organisere undervisning og øvrige læringsaktiviteter med udgangspunkt i UDEskole 
 • behandlingsdelen som en naturlig del af tilgangen til eleverne
 • skriftlig dokumentation, som en naturlig del af evalueringen af elevens status. 


Hvad kan du forvente?

 • Du får et hold af dygtige kolleger, der brænder for Mindehøjskolen. Der er mange kompetencer i spil og der er planlagt en ramme for yderligere dygtiggørelse i fællesskab, både i relation til undervisningen og behandlingsdelen.
 • Du får en smukt beliggende arbejdsplads med masser af frisk luft og muligheder uden for døren. Den gamle skolebygning er flot istandsat ude og inde og huser mellemtrin og udskoling samt enkelte faglokaler. 
 • Du får mulighed for at være med til at sætte dit præg på en kultur, der er under positiv udvikling. Der er en høj grad af velvilje til at gøre noget nyt, der virker bedre end det gamle. Vi er meget opmærksomme på ”mening”.
 • Du møder elever, der elsker deres skole. Mange af dem har dårlige erfaringer med sig, men her oplever de fleste en anden måde at takle læringsrummet på.
 • Du bliver inspireret til at træde nye stier i forhold til at guide børn og forældre – vi arbejder tæt sammen med forældrene, der er vigtige eksperter i den samlede handleplan for den enkelte elev.
 • Du får gode forhold med hensyn til arbejdstid og løn. Vi matcher det øvrige samfund på lærer- og pædagogaftaler.


Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, mrk "lærer/pædagog", til skoleleder@mindehoej.dk, att. Tina Koltze, skoleleder, senest den 6. juni 2022. Vi afholder samtaler i uge 24. Kontaktoplysninger:

Mindehøj Skolen, Mindehøjvej 12, 4673 Rødvig Stevns; telefon: 5650 6338