Målgruppe

Målgruppe

 

Mindehøjskolen har mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder. Skolens behandlings- og specialskoleramme fokuserer på at hjælpe eleverne til en bedre selvforståelse og et selvværd, de kan bruge i deres livsmestring.  Mindehøjskolen arbejder inden for hele skoleforløbet (0.-9. klasse) samt med et særligt modningsforløb i 10./11. skoleår


Vi arbejder med individuelle handle- og udviklingsplaner (HUP) inden for følgende områder:


  • intellektuelle svagheder (intellectual disability/lav IQ)
  • generelle indlæringsvanskeligheder
  • tidlige følelsesmæssige skader 
  • socioemotionelle vanskeligheder
  • opmærksomhedsforstyrrelser
  • krafafvisende adfærd (PDA - pathological demand avoidance)
  • udadreagerende adfærd


Eleverne kan være udfordrede med flere temaer samtidig. En del af skolens arbejde handler om samarbejde med forældre, sagsbehandlere og øvrige eksterne parter (psykolog mv.) og har til formål at højne elevens mestring, socialt og fagligt.  

 

(teksten er under opdatering)