Målgruppe

Målgruppe

 

På Mindehøjskolen har vi mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder.
Vores skole- og behandlingstilbud fokuserer på at hjælpe børn og unge til at kunne begå sig socialt, få en uddannelse, acceptere sig selv og sin baggrund og i det hele taget magte tilværelsen og mestre livet.


Målgruppen for vores tilbud er primært børn og unge med:

  • Emotionelle vanskeligheder og diagnoser
  • Opmærksomhedsforstyrrelser og diagnoser
  • Udadreagerende adfærd
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Tidlige følelsesmæssige skader


Størstedelen af eleverne er således normaltbegavede børn og unge, der kæmper med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, hvilket ofte kan føres tilbage til psykosociale årsager.

 

Fælles for målgruppen er et behov for et overskueligt, struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. Eleverne kommer som regel fra folkeskolen eller specialskoler, hvor de ofte har oplevet nederlag og følt sig forkerte. Som følge deraf har mange af eleverne problemer med deres selvværd og selvbillede, og vi oplever ofte børn med voldsom vrede eller selvdestruktiv adfærd, når de begynder på Mindehøjskolen. Problemer med at indgå konstruktivt i sociale kontekster og/eller et lavt fagligt niveau er også mange gange kendetegnende for de elever, vi modtager.

 

Størstedelen af eleverne er således normaltbegavede børn/unge, der kæmper med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, hvilket ofte kan føres tilbage til psykosociale årsager.

 

I elevgruppens og klassernes sammensætning tager vi højde for eventuelle diagnoser, fagligt niveau, sociale færdigheder, individuelle problemstillinger og særlige behov.