Undervisning

Undervisning

 

Undervisningen på Mindehøjskolen lever op til folkeskoleloven, og vi fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve i fuld fagrække i det omfang elerverne er prøveparate.
Vi underviser i alle folkeskolens fag, og derudover har vi timer på skemaet, hvor vi træner sociale kompetencer.
Skoleåret følger den lokale folkeskoles feriekalender med 200 undervisningsdage om året.
Eleverne er fordelt i mindre klasser med højst 7 elever i hver, som fungerer som små selvstændige enheder med fast tilknyttede lærere og/eller pædagoger. Der er altid 2 lærere eller pædagoger i klasserne, og undervisningen er i høj grad differentieret og planlagt ud fra den enkelte elevs behov, forudsætninger, interesser og niveau.
Vi benytter os af mange forskellige undervisningsmetoder f.eks. projektundervisning, cooperative learning, mesterlære, gruppearbejde, individuelle opgaver, tavleundervisning, samtaleundervisning mv.

 

Undervisningen i de fleste af fagene foregår her på skolen, hvor vi både har eget musiklokale, værksted, køkken og gymnastiksal. Svømmeundervisningen foregår i Stevns Svømmehal og fysik/kemi på den nærliggende St. Heddinge Skole, hvor de har et veludstyret fysiklokale, vi lejer os ind i.

 

Vi tilsigter høj grad af forudsigelighed i dagligdagen og gør meget for at eleverne ved, hvilke aktiviteter dagen byder på og hvilke voksne, de skal være sammen med. 

 

Dagligdagen ser i grundform således ud

Kl.   8.30 – 8.45:      Ankomst og morgenmad.
Kl.   8.45 – 11.30:      3 lektioner à 45 min. med 15 min. frikvarter imellem.
Kl. 12.00 – 12.30:      Frokost
Kl. 12.30 – 14.30:      Undervisning i enten almindelige skolefag, aktivitetsfag eller social træning.
Kl. 14.30: H               Hjemtransport (fredag dog kl. 12.30).

 

It- og onlineprogrammer i undervisningen

 

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få med sig, for at kunne begå sig i en hastig omskiftelig hverdag. Det anerkender vi på Mindehøjskolen, og derfor foregår en stor del af undervisningen direkte eller indirekte med IT som værktøj.

 

Vi undersøger løbende markedet for de bedste digitale tilbud til netop vores børn.

 


Copyright © All Rights Reserved