Undervisning

Undervisning

 

Undervisningen på Mindehøjskolen lever op til folkeskoleloven, og vi fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve i fuld fagrække i det omfang elerverne er prøveparate.
Vi underviser i alle folkeskolens fag, og derudover træner sociale kompetencer.
Skoleåret følger den lokale folkeskoles feriekalender med 200 undervisningsdage om året.
Eleverne er fordelt i mindre klasser med højst 7 elever i hver. Til hver klasse er der tilknyttet en fast medarbejder, der som udgangspunkt er på klasse alle ugens dage i alle lektioner. Lærerne rokerer rundt i klasserne og varetager i samarbejde med den faste medarbejder undervisningen i de enkelte klasser. Der er derved altid 2 lærere eller pædagoger i klasserne, og undervisningen er i høj grad differentieret og planlagt ud fra den enkelte elevs behov, forudsætninger, interesser og niveau.
Vi benytter os af mange forskellige undervisningsmetoder f.eks. projektundervisning, cooperative learning, mesterlære, gruppearbejde, individuelle opgaver, tavleundervisning, samtaleundervisning, play2learn mv.

 

Undervisningen i de fleste af fagene foregår her på skolen, hvor vi både har eget musiklokale, værksted, køkken og gymnastiksal. Svømmeundervisningen foregår i Stevns Svømmehal og fysik/kemi på den nærliggende St. Heddinge Skole, hvor de har et veludstyret fysiklokale, vi lejer os ind i.

 

Vi tilsigter høj grad af forudsigelighed i dagligdagen og gør meget for at eleverne ved, hvilke aktiviteter dagen byder på og hvilke voksne, de skal være sammen med. 

 

Dagligdagen ser i grundform således ud

Kl.   8.15 – 11:30:       4 lektioner á 45 minutter samt pauser.
Kl. 11.30 – 12.15:        Frokost og pause
Kl. 12.15 – 14:45:       3 lektioner samt pauser (Mandag og fredag dog kun 2 lektioner til kl. 13:45).
Kl. 15.00:                   Hjemtransport (fredag dog kl. 14.00).

 

It- og onlineprogrammer i undervisningen

 

Vi lever efterhånden i en digital tidsalder, og kendskab til og mestring af IT og online ageren er en del af den dannelse, unge er nødt til at få med sig, for at kunne begå sig i en hastig omskiftelig hverdag. Det anerkender vi på Mindehøjskolen, og derfor foregår en stor del af undervisningen direkte eller indirekte med IT som værktøj.

 

Vi undersøger løbende markedet for de bedste digitale tilbud til netop vores børn.