Praktik

Praktik

 

Når vi på Mindehøjskolen arbejder med at gøre unge mennesker uddannelsesparate og hjælper dem til at udvikle deres personlighed, er et enormt vigtigt element, at de kan se sig selv i et senere arbejdsliv. Samtidig er det også særdeles motiverende for eleverne, at de oplever, at de rent praktisk og socialt kan begå sig udenfor skolens tykke mure.

 

Når vores elever når alderen ca 15 – 18 år, er der rigtig mange af dem, som bliver ”skoletrætte”. De har det måske svært med skolen, de kan have vanskeligt ved at se formålet eller de kan have pubertets/personlige/sociale problemer, som fylder så meget, at skolegangen bliver vanskelig.
Disse elever trænger ofte til et ”afbræk” fra skolen i form af et forløb på en arbejdsplads, hvor de har et praktisk arbejde.

 

Sådanne praktikophold, hvad enten det drejer sig om en uge eller et længere forløb eller 1 – 2 dage om ugen, kan vi tilbyde i samarbejde med lokale stevnske firmaer.

 

Vi har på Mindehøj et stort lokalt netværk med mange forskellige private erhvervsdrivende og offentlige virksomheder, og vi gør meget ud af, at undersøge de unges ønsker, behov og kompetencer med de forskellige virksomheder, så vi opnår det helt rigtige match.

 

Vi oplever, at erhvervspraktikken kan give eleverne lysten tilbage til skolearbejdet, og nogle gange ender det med et forløb, hvor vi kombinerer praktik og skolearbejde fremadrettet.
Erhvervspraktikken er et godt værktøj til at give de unge en forsmag på hvad det vil sige at have et arbejde, og helt banalt at give de unge en fornemmelse af, hvad en ganske almindelig arbejdsdag går ud på.
De vil dermed bl.a. skulle træne, at stå op om morgenen, at transportere sig selv, at vælge den rette adfærd/opførsel, at overholde regler og at udvise respekt og forståelse.