Værdi og regelsæt

Værdi og regelsæt

 

På Mindehøjskolen har vi respekt for hinanden og skolen

 • Vi har en god omgangstone og taler ordentligt til hinanden (dette gælder både elever og lærere).
 • Vi behandler hinanden med respekt og tolererer ikke mobning.
 • Vi viser hensyn til hinanden og hinandens problematikker.
 • Vi har respekt for skolens inventar. I særlige tilfælde vil elever blive afkrævet erstatning for det ødelagt inventar.
 • Vi følger lærernes anvisninger.

 

På Mindehøjskolen vægter vi det sociale højt

 • Mindehøjskolen arrangerer årligt lejrskole for de enkelte klasser. Skolen vægter disse ture højt og opfordrer alle elever til at deltage.

 

Mindehøjskolens rygepolitik

 • Der er indrettet en rygeplads til de elever, som har en underskrevet rygetilladelse fra forældre eller opholdssteder.
 • Det er KUN tilladt at ryge og opholde sig på skolens rygeplads, hvis man har en underskrevet rygetilladelse.
 • For de elever, som har en rygetilladelse, er det kun tilladt at opholde sig på rygepladsen i det tidsrum, som man ryger sin cigaret.
 • Rygepladsen skal ALTID være under opsyn af mindst en lærer. Hvis læreren finder, at en elevs tilstedeværelse er eller kan blive årsag til konflikter, er læreren i sin gode ret til at bortvise eleven fra rygepladsen.
 • Mindehøjskolens rygeregler omfatter også el-cigaretter, snus mm.

 

Mindehøjskolen arbejder ikke med elever der er påvirket af hash eller andre euforiserende stoffer

 • Hvis skolen har mistanke om, at en elev er påvirket af hash eller andre euforiserende stoffer, vil de blive bedt om at tage en test. Hvis testen er positiv, tilbyder skolen, i samarbejde med hjemkommunen, et behandlingstilbud. Hvis eleven ikke ønsker at tage i mod tilbuddet om behandling, er dette direkte årsag til bortvisning fra skolen.

 

På Mindehøjskolen har vi ikke telefoner i skoletiden

 • Alle elever skal aflevere deres telefon, når de møder på skolen. Telefonen bliver udleveret igen når skoledagen slutter
 • I særlige tilfælde får elever først udleveret deres telefon, når de ankommer til deres bopæl.

 

På Mindehøjskolen har vi en holdning til kost og sundhed

 • Mindehøjskolen serverer dagligt to måltider. Vi bestræber os på at servere sund, varieret og velsmagende mad for eleverne. På baggrund af ovenstående er det ikke tilladt selv at medbringe mad på Mindehøjskolen.
 • På Mindehøjskolen har vi en sukkerpolitik. Dette indbefatter, at det ikke er tilladt at medbringe slik, sodavand og andre sukkerholdige drikke og fødevarer. I særlige tilfælde som fx fødselsdage, kan elever efter aftale med lærerne medbringe kage eller andet, til uddeling i klassen.

 

Mindehøjskolens holdning til håndtering af medicin

 • Hvis en elev er pålagt at tage medicin i skoletiden, skal medicinen medbringes i doseringsæsker.
 • Derudover skal der vedlægges en grundig beskrivelse af tidspunkt for indtagelse af medicin samt en indlægsseddel om medicinen.
 • Den medbragte medicin opbevares i et aflåst skab på Mindehøjskolens kontor. Medicinen udleveres af de lærere, som har medicinkursus.

 

Mindehøjskolens regler i forbindelse med transport

 • Vi behandler skolens busser med respekt.
 • Vi sidder ordentligt i busserne.
 • Vi spiser og drikker ikke i busserne.
 • Vi holder lydniveauet på et minimum i busserne.
 • Alle elever skal være fastspændt under kørslen.

 

Copyright © All Rights Reserved