Samarbejde

Samarbejde

 

UUV Køge Bugt

 

Et af vores store mål for eleverne er, at de efter deres tid hos os kan komme videre i et uddannelses – og jobforløb. Derfor skal der jo laves uddannelsesplaner, arrangeres brobygningsforløb og erhvervspraktik når de kommer i 8. og 9. klasse.

 

Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt hjælper os i dette arbejde, og vi har et fremragende samarbejde med de lokale vejledere, der er super gode til at hjælpe vores elever til at forstå uddannelsesjunglen, som de så småt skal bevæge sig ud i, i deres sidste tid hos os.

 

Besøg UUV Køge Bugt her: http://www.uuv.dk

 

 

St. Heddinge Skole

 

Knap 10 minutters kørsel fra Mindehøjskolen ligger St. Heddinge skole. Der har i årevis været et tæt samarbejde mellem de to skoler, bl. a. lejer vi fysiklokale og lærer, ligesom vores store elevers eksamen i naturfag foregår i fysiklokalet på St. Heddinge Skole.

 

Det er en ubetinget fordel for to skoler i det samme lokalmiljø at kunne samarbejde tæt, så vi kan dele erfaringer og sparre med hinanden.

 

Besøg St. Heddinge skoles hjemmeside her: http://storeheddingeskole.skoleporten.dk/sp

 

 

Skole/hjem samarbejde

 

På Mindehøjskolen anerkender vi vigtigheden af et velfungerende skole/hjem samarbejde, og prioriterer kommunikationen med elevernes hjem højt i det daglige arbejde.

 

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Hjem og forældres engagement og deltagelse betyder meget for, at skoledagen bliver god og lærerig for eleverne, og det er afgørende for barnets trivsel og læring, at hjemmet bakker op om skolen og de pædagoger og lærere, der er tilknyttet barnets klasse.

 

Mindehøjskolen tilstræber at have en tæt kontakt med elevernes bosteder og hjem, og derfor holder alle klasser på Mindehøjskolen 2 elevsamtaler hvert år, hvor bostedet eller forældrene er inviteret.

 

Da en del af skolens elever er anbragt i pleje eller på opholdssteder, kan det være vanskeligt at holde en tæt kontakt til forældrene. Vi synliggør skoledagen til forældre og samarbejdspartnere ved besøgsdage.

 

Skolen afholder juleafslutning og sommerfest, hvor elevernes familie og personaler fra bosteder inviteres til hygge og spisning.

Ved at møde op, sender man et vigtigt signal til sit barn om, ”at skolen er betydningsfuld”.

 

Fra forskningen ved vi, at det har stor betydning for et vellykket skole-hjem-samarbejde, at der fra skolens side er opstillet klare rammer for samarbejdet og at forventningerne til samarbejdet bliver afstemt mellem skole og hjem. Når man som forældre/hjem ved, hvad skolen forventer, og hvad man kan forvente af skolen, er det nemmere at undgå misforståelser.

 

På Mindehøjskolen har vi følgende forventninger til elevernes hjem eller bosteder:

 

  • At forældre forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres børn
  • Sætter sig ind i skolens forventninger og gennemgår dem med deres børn.
  • Ikke omtaler skolen og dens personale samt andre forældre negativt i børnenes påhør
  • Samarbejder positivt og åbent med skolen og øvrige forældre og er parate til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider.
  • Møder op til elevsamtaler samt besøgsdage. Det betyder meget for børnene.
  • Tager kontakt til skolen, hvis der er forhold, man er uforstående overfor.
  • Respekterer skolens beslutninger – også selvom man er uenig.
  • Opmuntrer ens barn til at være positiv over for dets klassekammerater
  • Orienterer skolen om forhold der har/kan have indflydelse på barnets trivsel.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved