Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Læring i trygge rammer
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Læring i trygge rammer
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.
Velkommen til Mindehøjskolen
Mindehøjskolen er en specialskole, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen.

Relationspædagogik

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Fysiske rammer

Mindehøjskolen etableredes i 1997 som en friskole uden statstilskud. I begyndelsen var skolen knyttet til et opholdssted.

Antimobbestrategi

Mindehøjskolens antimobbestrategi Læring i trygge rammer Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. På Mindehøjskolen arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et sted, hvor alle - både børn og voksne - er glade for at være og alle har gensidig respekt. Vi ønsker at [...]

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Mindehøjskolen - læring i trygge rammer

Mindehøjskolen er en specialskole/dagbehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af faglige, personlige og/eller sociale årsager ikke trives i folkeskolen. Udenfor skoletiden og i skoleferier tilbyder vi et socialpædagogisk fritidstilbud – vores SFB – hvor der pædagogisk arbejdes videre med den læring og personlige udvikling, der foregår i skoletiden. Målgruppe. Socialpædagogisk FritidsBehandling.

Mindehøjskolen har plads til 49 elever i alderen 6-17 år. Eleverne er fordelt i mindre klasser med højst 7 elever i hver, og hver klasse har tilknyttet et fast lærerteam, som følger dem gennem hele skoledagen. Dette skaber sammen med faste daglige rammer et struktureret og trygt miljø for eleverne. Undervisning.

Vi tilbyder alle elever transport til og fra skolen. Vi anser kørslen af vores elever som en del af den sociale træning, en mulighed for at styrke relationer samt en blød og rar begyndelse og afslutning på skoledagen. Derfor foregår transporten i en af skolens busser, og varetages af skolens pædagogiske personale. Kørselsordning.

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem ernæring og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle, hvor vi tilbyder sund, nærende og økologisk morgenmad og frokost til alle elever. Vi har pt. det økologisk spisemærke i bronze og stiler imod at opnå sølvmærket inden efterårsferien 2018. Måltiderne er en del af vores socialtræning og foregår enten i vores hyggelige kantine eller ved fællesbord i klassen. Madordning. Økologi.

I alle vores aktiviteter på Mindehøjskolen, vægter vi tryghed, troværdighed, tætte pædagogiske relationer, anerkendelse og samarbejde højt. Struktur og omsorg.

Vi sætter en ære i at gøre eleverne klar til livet efter folkeskolen med alt hvad det indebærer. Det betyder, at vi underviser og træner vores elever i at være selvhjulpne, at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og at være hovedpersonen i sit eget liv, samtidig med at vi tilbyder fuld fagpakke i folkeskolens afgangsprøve. Vi tilrettelægger en målrettet, individuel og motiverende undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, interesser og kompetencer. Det hele menneske.

Mindehøjskolen er en selvejende institution med et alment velgørende formål. Vedtægter. Bestyrelse.

Kontakt os

Ring til os på 56 50 63 38
eller brug vores kontakt formular nedenunder.Kontakt os