Logo til Mindehøjskolen - privat specialskole og dagbehandlingstilbud for børn med særlige behov og autisme på Sjælland

om os

lær os at kende

Hos Mindehøjskolen er vores mål at skabe et skoletilbud til børn med særlige behov, skole for børn med autisme og skole for børn med ADHD, så de også får lov til opnå en succesoplevelse med at gå i skole.

Vi er en selvejende institution med en bestyrelse, der forvalter den overordnede håndtering af økonomien, mens skolelederen varetager den personalemæssige og daglige ledelse samt den pædagogiske strategi for vores dagbehandlingstilbud  med intern skole.

undervisning

Mindehøjskolen er et skoletilbud for børn med særlige behov, autisme og ADHD. Vi tilbyder undervisning til børn med indlæringsproblemer samt socialpædagogisk behandling.

Beskrivelse opdateres i uge 33 – hvis du er interesseret i at vide mere, kan du kontakte skoleleder

Tina Koltze:

skoleleder@mindehoej.dk eller 54587100.

MÅLGRUPPE

Mindehøjskolen er et dagbehandlingstilbud med intern skole med mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder. Vi tilbyder derfor særlig tilrettelagt undervisning og understøttende undervisning i vores skole for børn med autisme, ADHD, indlæringsproblemer m.m. Derudover er vi et dagsbehandlingstilbud med socialpædagogisk behandling.

Børnesyn

Vi arbejder med det enkelte menneskes behov og udviklingspotentiale ud fra de individuelle muligheder i NU-tid. Vi går mindre op i diagnoser, fordi vi vil være i kontakt med barnets aktuelle behov og dermed med zonen for nærmeste udviklingstrin. Med reelle udviklingsmuligheder kommer trivsel.

Eleverne på Mindehøjskolen har allerede erfaringer med voksne og evt. også med skole, inden de lander på Mindehøjskolen. De har desuden en forståelse af sig selv. Ingen af erfaringerne eller forståelserne er nødvendigvis positive. Det skal vi hjælpe eleverne til at ændre på. Vi skal gennem gode relationer med troværdighed, tillid og anerkendelse af udfordringer arbejde med elevernes tryghed ved voksne igennem et skolesystem, der giver håb for den videre udvikling. Vi skal med nysgerrighed hjælpe eleverne frem til de muligheder der ligger foran alle unge efter grundskolen…

Vores tilgang understøttes af de metodikker og teoretiske funderinger, som vi til stadighed arbejder med.

Vores nærmeste samarbejdspartner i arbejdet med eleven er eleven selv.

Logo til Mindehøjskolen - privat specialskole og dagbehandlingstilbud for børn med særlige behov og autisme på Sjælland