Målgruppe

På Mindehøjskolen har vi mange års erfaring med at arbejde med børn og unge  med særlige behov og med et bredt spektrum af vanskeligheder.


Vores dagbehandlingstilbud med intern skole fokuserer på at hjælpe børn og unge til at kunne begå sig socialt, få en uddannelse, acceptere sig selv og sin baggrund og i det hele taget magte tilværelsen og mestre livet. Det gør vi blandt andet gennem specialpædagogisk støtte, understøttende undervisning m.m.

Målgruppen for vores skoletilbud er primært børn og unge med:

Elever med særlige behov

På Mindehøjskolen arbejder vi med følgende tilgange:

Forudsigelighed og tydelighed – vi hjælper eleverne med at få et overblik over struktur i skoledagen, opgaveløsningen og det sociale element.

Fælles for målgruppen på vores dagbehandlingstilbud med intern skole er et behov for et overskueligt, struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø.

Hver elev har sit eget skema og oversigt over undervisningstid og pausetid og alle elever har en tilknyttet kontaktlærer/-pædagog, der hjælper med ”oversættelsen” af elevens behov, forståelse og adfærd til andre børn og voksne. Opgaver og instrukser er tydelige og konkrete.

Eleverne kommer ofte fra folkeskolen eller specialskoler, hvor de har oplevet nederlag og følt sig forkerte. Som følge deraf har mange af eleverne problemer med deres selvværd og selvbillede og vi oplever ofte børn med voldsom vrede eller selvdestruktiv adfærd, når de begynder på Mindehøjskolen. Problemer med at indgå konstruktivt i sociale kontekster og/eller et lavt fagligt niveau er også mange gange kendetegnende for de elever, vi modtager.

I elevgruppens og klassernes sammensætning tager vi højde for eventuelle diagnoser, fagligt niveau, sociale færdigheder, individuelle problemstillinger og særlige behov. Uanset, om eleven har en diagnose eller har vanskeligheder som følge af svære vilkår i livet, laver vi en handle- og udviklingsplan (HUP) med udgangspunkt i en skolefaglig ramme og under hensyntagen til den sociale del af HUP’en. 

Elevernes faglige niveau testes efter fast testplan og jf. den individuelle HUP for at tilrettelægge elevernes undervisning og sociale træning relevant og udviklende.

Børnesyn

Vi arbejder med det enkelte menneskes behov og udviklingspotentiale ud fra de individuelle muligheder i NU-tid. Vi går mindre op i diagnoser, fordi vi vil være i kontakt med barnets aktuelle behov og dermed med zonen for nærmeste udviklingstrin. Med reelle udviklingsmuligheder kommer trivsel.

Eleverne på Mindehøjskolen har allerede erfaringer med voksne og evt. også med skole, inden de lander på Mindehøjskolen. De har desuden en forståelse af sig selv. Ingen af erfaringerne eller forståelserne er nødvendigvis positive. Det skal vi hjælpe eleverne til at ændre på. Vi skal gennem gode relationer med troværdighed, tillid og anerkendelse af udfordringer arbejde med elevernes tryghed ved voksne igennem et skolesystem, der giver håb for den videre udvikling. Vi skal med nysgerrighed hjælpe eleverne frem til de muligheder der ligger foran alle unge efter grundskolen…

Vores tilgang understøttes af de metodikker og teoretiske funderinger, som vi til stadighed arbejder med.

Vores nærmeste samarbejdspartner i arbejdet med eleven er eleven selv.