Takster

Takster

pr. 1. august  2023

Behandlings- og skoletaksterne betales 12 gange om året, mens transporttaksterne betales 11 gange om året (ikke i juli pga. sommerferie).

  • Behandlingstakst:  18.865 kr. pr. måned

  • Specialundervisningstakst:  20.300 kr. pr. måned

  • Transport mellem hjem og skole: 2.300 kr. pr. måned

  • Særligt aftalt takst, udover alm. takst, for ”1-1” i 3-6 måneder: 18.865 kr. pr. måned.

KØRSELSORDNING

Der tilbydes kørselsordning til alle elever på vores skoletilbud til børn med særlige behov.

Størstedelen af eleverne hentes på hjemadresserne om morgenen og køres hjem igen i skolens busser om eftermiddagen. Der er 2 faste chauffører på faste ruter, så eleverne kender ”deres” chauffører godt.

Vi tilstræber at planlægge ruterne, således at elevernes køretid maksimum er 70 minutter til- og fra skolen.

For at køreturen med Mindehøjskolens busser altid er så behagelig som muligt for alle, bliver alle børn og forældre instrueret i nedenstående retningslinjer for kørslen:

  • Om morgenen skal eleven stå klar ved fortovskant på det udmeldte afhentningstidspunkt. Fra dette tidspunkt er der i kørselsordningen afsat 2 minutter til at eleven kan få sat sin skoletaske i bagagerummet, komme ind i bussen og gøre sig klar til afgang med fastspændt sikkerhedssele. Siddepladser i Mindehøjskolens busser er fordelt på forhånd, og det chaufføren der anviser på hvilken plads eleven skal sidde.
  • Er eleven ikke ved opsamlingsstedet senest 2 minutter efter aftalt afhentningstidspunkt, kører bussen, for ikke at forsinke ruten yderligere. Hjemmet vil, når bussen er ankommet til skolen, blive kontaktet af elevens lærer.
  • På vej til og fra skolen er det tilladt for eleven at benytte mobiltelefon eller lignende til at høre musik på, hvis det foregår via headset, og uden gene for de øvrige i bussen. I bussen må der ikke indtages mad, frugt og drikkevarer.
  • Opstår der under kørslen til og fra skolen, uhensigtsmæssige situationer blandt eleverne i bussen, der kan være til fare for trafiksikkerheden, kan det i yderste konsekvens betyde at forældre / bostedet skal afhente eleven ved bussen, så den videre kørsel kan fortsætte problemfrit.
  • Der kan være forskellige årsager til at bussen kan være forsinket. Som for eksempel vejrlig, trafikale forhold på ruten, punktering m.m.. I situationer hvor chaufføren kan forudse at afhentningen af eleven bliver mere end 5 minutter forsinket, vil hjemmet blive kontaktet herom.

 

Har du spørgsmål om madordning eller kørsel til og fra vores skole for børn med autisme, ADHD m.m., så tag endelig kontakt til os. Vi står også gerne klar til at fortælle mere om vores dagbehandlingstilbud med intern skole, og om vores tilbud om socialpædagogisk behandling og understøttende undervisning.